< Aloitussivulle

tietoatutkimusta

Tietoa ja tutkimusta

Pien-Saimaata on seurattu säännöllisesti vuodesta 1987 alkaen. Seuranta on ollut pääasiassa veden laadun fysikaalis-kemiallista tutkimusta. Seuranta pisteitä on parisenkymmentä ja näytteitä on otettu vähintään neljä kertaa vuodessa. Käytännössä tutkimukset toteuttaa Saimaan vesi ja ympäristötutkimus Oy. 

Läntisen Pien-Saimaan veden laatu vaihtelee merkittävästi vesistön eri osissa. Heikointa veden laatu on Lavikanlahdella ja Maavedellä ja parasta Taipalsaaren tien itäpuolella. Myös vuodenaikojen välillä on suuria eroja. Paras veden laatu on yleensä syksyllä täyskierron jälkeen ja heikointa loppukesällä kerrostuneisuusjakson lopussa.

Pitkäaikaisseurannan lisäksi Pien-Saimaasta ja Maavedestä on tehty runsaasti erinäisiä selvityksiä ja tutkimuksia eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteydessä.

Tietoa Pien-Saimaasta eri hankkeissa toteuteuissa tutkimuksista ja selvityksistä pdf tiedostoina:

Tutkimuksia Maavedeltä: