< Aloitussivulle

Veden laatu

Pien-Saimaata on seurattu säännöllisesti vuodesta 1987 alkaen. Seuranta on ollut pääasiassa veden laadun fysikaalis-kemiallista tutkimusta. Seuranta pisteitä on parisenkymmentä ja näytteitä on otettu vähintään neljä kertaa vuodessa. Käytännössä tutkimukset toteuttaa Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy.

Läntisen Pien-Saimaan veden laatu vaihtelee merkittävästi vesistön eri osissa. Huonointa veden laatu on Lavikanlahdella ja Maavedellä ja parasta Taipalsaaren tien itäpuolella. Myös vuodenaikojen välillä on suuria eroja. Paras veden laatu on yleensä syksyllä täyskierron jälkeen ja heikointa loppukesällä kerrostuneisuusjakson lopussa.

Tämän lisäksi Pien-Saimaasta ja Maavedestä on tehty erinäisiä selvityksiä ja tutkimuksia eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteydessä. Tutkimuksia on kerätty Tietoa ja tutkimusta valikon alle.

Naytteenottotalvella2011
Vesinäytteitä otetaan ympäri vuoden.