< Aloitussivulle

pisa2013

Kuuksenenselän alue

Kivijärvi on pääosin karua ja kirkasta vesialuetta, mutta Lemin puoleisen Kivijärven pohjoisosassa Kuuksenen- ja Ronkaanselällä veden laatu on heikentynyt. Ulkoinen kuormitus on rehevöittänyt järven pohjoisosaa niin, että Kuuksenenselkä on välttävässä tilassa. Alueen virkistyskäyttöä haittaavia sinileväkukintoja esiintyy harmittavan usein ja järven kalakanta on muuttunut särkipainotteiseksi.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima PISARA -hanke sekä Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Kuuksenenselkä kuntoon -hanke ovat käynnistäneet toimenpiteitä ja suunnittelua vesistön kunnostamiseksi. Toimenpiteet ovat tiedotusta, neuvontaa ja seurantaa sekä kosteikkosuunnittelua ja -rakentamista.

Lisää tietoa:

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
Kuuksenenselkä kuntoon-hanke
Pro Kivijärvi Ry
Järviwiki
Järviwiki: Valtakunnallinen leväseuranta Kuuksenenselällä
Vesikartta - Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila