< Aloitussivulle

pisa2013

Toimenpiteet

Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelma on valmistunut. Kuolimon vesiensuojelun yleisuunnitelma sekä Siparinojan vesiensuojelusuunnitelma löytyvät nyt nettisivuiltamme. Suunnitelman teki OTSO Oy. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä maanomistajien ja Pro Kuolimo ry:n kanssa. Yleisuunnitelmasta järjestettiin kevään ja kesän 2017 aikana useita tilaisuuksia asukkaille ja maanomistajille.

Kosteikko:
Savitaipaleen kirkonkylän taajamasta tulevaa kuormitusta Kuolimoon pienentämään on rakennettu hulevesikosteikko. Taajama-alueella on paljon vettäläpäisemätöntä pintaa, kuten asfalttia ja rakennukseia, joilta sadevedet johdetaan Kapak'ojan kautta järveen tulvimisen estämiseksi.  Kosteikko toimii laskeutusaltaana syntyvien hulevesien ja järven välissä pidättämässä ojaveden mukanaan tuomaa kiintoainetta sekä ravinteita. Kosteikko sijaitsee Kapak’ojan suulla, lähellä Olkkolan Hovia ja uimarantaa ja se valmistui syksyllä 2015.

Savitaipaleen kunta rakensi kosteikon Pro Kuolimo ry:n aloitteesta yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Geo-Saimaa Oy:n kanssa. Urakoitsijoina rakennusvaiheessa toimivat paikalliset yrittäjät.

 Nettisivuille kuva kapaojankosteikkoLisää tietoa:

Visit Savitaipale