< Aloitussivulle

pisa2013

Kuolimo

Kuolimo on yksi Suomen järvien kirkkaimmista helmistä. Kuolimo on yksi Suomen puhtaimmista ja kirkkaimmista vesistöistä. Kuolimo onkin valtakunnallinen vertailujärvi.

Laaja Kuolimo sijoittuu Savitaipaleen kunnan sekä Mikkelin kaupungin alueille. Järvi on karu eli vähäravinteinen. Kuolimon veden laatu on kuitenkin muuttumassa, muutokset ilmenevät selvimmin veden väri ja sameus  arvoissa. Kuolimo kuuluu Natura 2000 verkostoon. 

Kuolimo on puhtaasti hajakuormitteinen vesistö.  Pistekuormituksen osuus on vähäinen. Valtaosa valuma-alueesta on metsämaata. Kuormitusta syntyy lähinnä metsätaloudesta ja luonnonhuuhtoumasta, sillä asutus ja maatalous ovat Kuolimon ympärillä vähäisiä. Savitaipaleen sekä Suomenniemen jätevedenpuhdistamoiden osuus on vain 1% kokonaiskuormituksesta.Lisää tietoa:

Pro Kuolimo ry
Saimaan vesiensuojeluyhdistys Ry
Ympäristö.fi
Järviwiki
Vesikartta - Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila