< Aloitussivulle

pisa2013

Haapajärvi

Rakkolanjoen valuma-alueeseen kuuluva Haapajärvi sijaitsee Lappeenrannassa, noin 15 km kaupungin keskustasta kaakkoon. Rakkolanjoen sekä Haapajärven vesi on erittäin rehevää ja laadultaan huonoa. Haapajärven vedenlaatua ovat heikentäneet erityisesti siihen kohdistuva jätevesikuormitus. Rakkolanjokeen johdetaan Lappeenrannan kaupungin puhdistetut jätevedet sekä Nordkalk Oyj:n Lappeenrannan tuotantolaitoksen puhdistetut jätevedet, josta ne valuvat edelleen Haapajärveen. Lisäksi Rakkolanjoen ja Haapajärven ympäristössä on runsaasti viljelyä.


 nettisivuille Haapajärvi ja veneLisää tietoa:

Järviwiki
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n tekemä raportti: Haapajärven poistokalastus vuosina 2011 - 2012 
Vesikartta - Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila