Pisara - Piensaimaa
< Aloitussivulle

pisa2013

PISARA 2015-2018, vesistökunnostusta pisara kerrallaan 

PISARA hanke on Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima Maaseuturahaston yleishyödyllinen kehittämishanke vuosille 2015-2018. Hankkeen rahoittajat ovat EU:n Maaseuturahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan kaupunki. Hankkeen toiminta-alueita ovat Lappeenrannan Haapajärvi, Kivijärven Kuuksenenselkä, Kuolimo sekä Läntinen Pien-Saimaa valuma-alueineen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa vesistöjen veden laatua. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä lisätä alueiden elinvoimaa ja asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen.

PISARA hankkeen toteutustapoja ovat suunnittelu, neuvonta, seuranta, tiedotus ja yhteistyö. Toimenpiteitä ovat mm. vesiensuojelun yleissuunnittelu ja tarkemmat kohdesuunnitelmat, esim. Haapajärven hoito- ja käyttösuunnitelma sekä kosteikkosuunnitelmat.

PISARA hankkeen yhteistyökumppaneita ovat  asukkaat ja maanomistajat, kyläyhdistykset, osakaskunnat ja muut yhteisöt, Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskus, Saimaan vesiensuojeluyhdistys, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ja Pro Kuolimo hankkeineen, MTK Kaakkois-Suomi ja Metsäkeskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen kunnat sekä valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto.


Lisätietoja:
Raija Aura, 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi


nettisivuille lippu ja tunnuslause