< Aloitussivulle

pisa2013

PISARA 2015-2018, vesistökunnostusta pisara kerrallaan 

PISARA hanke on Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima Maaseuturahaston yleishyödyllinen kehittämishanke vuosille 2015-2018. Hankkeen rahoittajat ovat EU:n Maaseuturahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan kaupunki. Hankkeen toiminta-alueita ovat Lappeenrannan Haapajärvi, Kivijärven Kuuksenenselkä, Kuolimo sekä Läntinen Pien-Saimaa valuma-alueineen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa vesistöjen veden laatua. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä lisätä alueiden elinvoimaa ja asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen.

PISARA hankkeen toteutustapoja ovat suunnittelu, neuvonta, seuranta, tiedotus ja yhteistyö. Toimenpiteitä ovat mm. vesiensuojelun yleissuunnittelu ja tarkemmat kohdesuunnitelmat, esim. Haapajärven hoito- ja käyttösuunnitelma sekä kosteikkosuunnitelmat.

PISARA hankkeen yhteistyökumppaneita ovat  asukkaat ja maanomistajat, kyläyhdistykset, osakaskunnat ja muut yhteisöt, Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskus, Saimaan vesiensuojeluyhdistys, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ja Pro Kuolimo hankkeineen, MTK Kaakkois-Suomi ja Metsäkeskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen kunnat sekä valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto.

PISARA -hanke on päättynyt 31.12.2018, mutta vesistökunnostus Etelä-Karjalassa jatkuu. Pidetään vedet puhtaina ja kirkkaina!

palkinto

Pien-Saimaan Pelastajille myönnettiin vuosittain jaettava Vuoden vesistökunnostaja palkinto kesäkuussa 2018 Valtakunnallisilla vesistökunnostuspäivillä Oulussa. Onnea Pien-Saimaalle ja kaikille sen hyväksi työtä tekeville!

PISARA ohjausryhm 2016 netti
PISARA -hankkeen ohjausryhmä ja vieraileva asiantuntija Savitaipaleen kirkonkylän Kapakk`ojan kosteikolla syksyllä 2016.

 PISARA Jalkosalmella 15.7.2017

Pisara Lemin kesätapahtumassa Jalkosalmella heinäkuussa 2017.

Karhusaari 2016
PISARA koko perheen talvitapahtumassa Lappeenrannan Karhusaaressa helmikuussa 2017.

Kosteikkoon tutustumassa 2016

PISARA isännöi valtakunnallisia Vesistökunnostuspäiviä kesäkuussa 2016. Maastoretki kunnostuskohteille kiinnosti yleisöä kovasti.

Ympristkasvatusta

Ympäristökasvatusta Taipalsaaren kirkonkylän rannassa joulukuussa 2016.PISARA hankkeen asukasilta Lappeenrannan kaupungin valtuusosalissa talvella 2015.


Lisätietoja:
Raija Aura, 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi


nettisivuille lippu ja tunnuslause