< Aloitussivulle

pisa2013

PISARA+ jatkaa Pien-Saimaan kunnostusta uusin kujein 

PISARA+ hanke on Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima vesienhoito- ja kunnostushanke Pien-Saimaalla. Hanke on EU:n Maaseuturahaston rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke vuosille 2020-2022.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pien-Saimaan veden laatua ja jatkaa laaja-alaista kunnostusta. Hankkeessa ylläpidetään ja vahvistetaan alueella syntynyttä vahvaa tahtotilaa ja yhteistyöverkostoa sekä osaamista ja sitoutumista vesiensuojeluun. 

Hankkeen painopistealueita on kosteikkojen hoito ja seuranta sekä maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, erityisesti turvemailla. Uusia toimenpiteitä ovat mm. eroosiontorjunta ja hiiliviljely sekä uudet menetelmät ja niiden kehitys ja pilotointi alueella. Hankkeen keskeiset keinot ovat viestintä, neuvonta, ympäristökasvatus, kehitys- ja yhteistyö sekä seuranta.

Keskeiset yhteistyökumppanit ovat alueen kunnat ja ELY-keskus, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Eteläisen Saimaan kaaltalousalue ja osakaskunnat, kyläyhdistykset ja muut yhteisöt, asukkaat ja maanomistajat sekä valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto. 

Lisätietoja:     

Ilkka Räsänen, 0400-815 284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi
Raija Aura, 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi
Simo Sihvo, 040-6473389, simo.sihvo(at)lappeenranta.fi

 

palkinto

Pien-Saimaan kunnostus jatkuu ja edistyy. Eläköön Pien-Saimaa!nettisivuille lippu ja tunnuslause