Pien-Saimaan Suojeluyhdistys < Aloitussivulle

purjevene

Soiden tarkkailu

Taipalsaaren Suursuolla sekä Kiihansuolla on Vapo Oy:n turvetuotantoalueet. Suursuolla on ympärivuotisessa käytössä kemiallinen puhdistamo ja Kiihansuolla pintavalutuskenttä. Ravinteiden päästöt Pien-Saimaan Maaveteen jäänevät melko vähäisiksi. Kiintoaineiden virtaaminen vesistöön voi kuitenkin merkittävästi kuormittaa järveä.

Turvetuotantoalueiden ympäristöluvan mukaista vesistötarkkailua tehdään säännöllisesti Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Lisäksi Vapo Oy tarkkailee suursuon veden laatua ja kuormitusta jatkuvatoimisesti. Kuormitusmäärät on koottu Valmet Oy:n ympäristöraportointipalveluun.Lisää tietoa:
Vapo oy:n Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailujen yhteenvedot vuodelta 2015
Kiihansuon ympäristölupa