Pien-Saimaan Suojeluyhdistys < Aloitussivulle

purjevene

Sedimenttitutkimus paljastaa

Maaveden rehevöityminen alkoi jo 1900-luvun puolivälissä

Maaveden Piispalanselän piilevälajistossa on tapahtunut selviä muutoksia viimeisen sadan vuoden aikana. Rehevien vesien lajit ovat runsastuneet ja vähäravinteisia vesiä ilmentävien lajien osuus on vähentynyt merkittävästi. Muutokset lajistossa johtuvat valuma-alueella tapahtuneista muutoksista, joita ovat mm. maa- ja metsätalous, suo- ja metsäojitukset sekä turvetuotanto. Maaveden rehevöitymiskehitys on alkanut jo 1900-luvun puolivälissä.  Sedimentin kerrostumisnopeus oli voimakkaimmillaan 1970- luvulla.

Muutokset selviävät Maaveden Piispanselällä tehdyistä piikuorisiin leviin perustuvasta tutkimuksesta (paleolimnologinen sedimenttitutkimus), jossa selvitettiin Maaveden veden laadun kehitys viimeisen 150 vuoden ajalta. Tutkimuksessa selvitettiin Maaveden veden laadun muutoksia sekä sedimentin kerrostumisnopeutta.

Tutkimuksen mukaan Maaveden sedimentin kerrostumisnopeudessa on tapahtunut selviä muutoksia. Maaveden sedimentaatio oli vuosina 1945-1972 noin 2 mm/v. Kerrostumisnopeus kasvoi huomattavasti 1970-luvulla ja oli noin 10 mm/v ja tasaantui jälleen vuodesta 1978 lähtien nykypäivään noin 5 mm/v. Sedimentaationopeus on nykyään moninkertainen luonnontilaan verrattuna. 

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan "Pien-Saimaan Maaveden Piispalanselän veden laadun kehitys ja ekologinen tila paleolomnologisella menetelmällä arvioituna" Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 141/211 löytyy Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Pien-Saimaan sivuilta.  

Lisätietoja:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
projektikoordinaattori Raija Aura, 040 – 5843 278
ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, 0400 – 815 284