Pien-Saimaan Suojeluyhdistys < Aloitussivulle

purjevene

Pien-Saimaa

Pien-Saimaan valuma-alue on selkeästi rajautunut, pinta-alaltaan n. 150 km2. Se rajoittuu etelässä Salpausselkään ja pohjoisessa Salpausselkä II:een. Lännessä raja kulkee suunnilleen Mikkelin tietä pitkin ja idässä Vehkataipaleen läpi.

Pien-Saimaan ongelma on vesialueen eristyneisyys, matala profiili sekä veden hidas vaihtuminen. Keskimääräinen viipymä on 4,5 vuotta. Nämä seikat edesauttavat järveen kohdistuneen kuormituksen kertymistä vesistöön. Ulkoisen kuormituksen lisäksi järvessä tapahtuu myös sisäistä kuormitusta, jota lisää rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen.

Tehtyjen seurantamittausten perusteella Pien-Saimaa on vuosikymmenien ajan kulkenut hitaasti kohti rehevöitymistä. Järven laatu eri alueilla on hyvin heterogeeninen. Maaveden ja Lavikanlahden vesi on välttävää. Muualla vesi on kohtuullista tai melko hyvää. On ilmeistä, että ravinteiden lisäys on suurempi kuin poistuma ja se johtaa ajan myötä järven edelleen rehevöitymiseen. Kauan kestäneen likaantumisen takia Pien-Saimaa tarvitsee myös aikaa elpymiseen. Kunnostuksen eteen on tehtävä pitkäjänteisesti töitä.

Pien-Saimaan virkistysmahdollisuuksia ja vesistön tilaa koskien on tehty kyselytutkimus kesäaikana 2012. Kyselyllä haettiin Lappeenrannan, Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen alueilla asuvien tai aikaansa viettävien näkemyksiä asiasta. Kyselyn toteutti Suomen ympäristökeskus Elina Seppälä ja Turo Hjerppe 20.12.2012. Kyselyn yhteenvedon löydät täältä.


Lisää tietoa:
Saimaan vesiensuojeluyhdistys Ry
Laitsaarenselän fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormitus, SYKE
Tietoa ja tutkimusta, Pien-Saimaa.fi
Lappeenrannan kaupunki, Pien-Saimaa