< Aloitussivulle

Taustaa ja teoriaa virtausohjauksesta

Taustaa

Pien-Saimaan keskeinen ongelma on pitkä viipymä eli veden hidas vaihtuminen. Pien-Saimaan virtaama on keskimäärin 4 m3/s ja viipymä lähes viisi vuotta, mikä tarkoittaa, että vesi vaihtuu keskimäärin viidessä vuodessa.

Virtausohjauksen taustalla on ajatus siitä, että keinotekoisesti parannetaan veden vaihtuvuutta pumppaamoiden avulla. Vehtataipaleella on toiminut vuodesta 1937 lähtien UPM Kymmen OYJ:n pumppulaitos, joka on pitänyt läntisen Pien-Saimaan veden laadun hyvänä. Tätä ajatusta voi soveltaa muuallakin Pien-Saimaalla.

Ratkaisuja on selvitetty eri hankkeissa. Pumppaamoiden paikat ja pumppausmäärät on valittu virtausohjausta selvittäneessä YVA-hankkeessa. YVA-hankkeen perusteella on tehty hankepäätös, mikä sisältää Kivisalmen pumppaamon, Kopinsalmen pumppaamon sekä Leväsensalmen ja Voisalmen virtausten parantamisen.

Kivisalmen pumppaamo käynnistyi helmikuussa 2015

Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia on selvitetty Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksen malliyksikön laatiman vedenlaatu- ja virtausmallin avulla. Veden ikää, virtauksia ja leviämistä Vehkataipaleelta Läntiselle Pien-Saimaalle sekä eri kunnostusvaihtoehtojen vaikutusta on laskettu puolen vuoden eli 182 vrk (2.5.-31.2010) jaksolla vuonna 2010. Ohessa on kuvattu tuloksia.

 

kayra

Mallilaskelman mukaan Kivisalmen pumppaamo vaikuttaa ravinnetasoja alentavasti. Fosforitaso alenee selvityksen mukaan enintään 6 ug/l.

musta = nykytila
vihreä = Kivisalmesta pumpataan vettä 10 m3/s etelään 

kayra2

Laskennassa on myös arvioitu vaikutusaluetta ja tehoa.