< Aloitussivulle

kunnostus

Virtausohjaus Pien-Saimaalla

Kivisalmen pumppaamo tuo vauhtia kunnostukseen

Pien-Saimaan kunnostushankkeen yhtenä tuloksena on päädytty vähentämään ravinnepitoisuuksia virtausohjauksen avulla Pien-Saimaan länsiosissa. Virtausohjaus tarkoittaa pumppaamoiden rakentamista Pien-Saimaalle. Valokuvia rakentamisesta voit katsoa galleriasta: Kivisalmen pumppaamon kuvagalleria

Pien-Saimaan keskeinen ongelma on pitkä viipymä eli veden hidas vaihtuminen. Pien-Saimaan virtaama on keskimäärin 4 m3/s ja viipymä lähes viisi vuotta, mikä tarkoittaa, että vesi vaihtuu keskimäärin viidessä vuodessa.

Virtausohjaksella on mahdollista vauhdittaa virtauksia ja veden vaihtuvuutta. UPM Kymmenen Vehkataipaleen pumppulaitos on tuonut hyvälaatuista vettä Suur-Saimaalta jo vuodesta 1936 lähtien. Vehkataipaleen pumppulaitoksen toimivuus rohkaisi suunnittelemaan virtausohjauksen ja pumppaamojen suunnittelua laajemminkin.

Virtausohjauksen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja Läntisellä Pien-Saimaalla selvitettiin EAKR -rahoitteisessa Pien 3D -hankkeessa vuosina 2009-2012. Toteutukseen päätyi Kivisalmen pumppaamo.

Pien 3D -hankkeessa toteutettiin myös pumppaamojen ympäristövaikutuksen arviointimenettely (YVA). Suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksen malliyksikkö teki Pien-Saimaan vedenlaatu- ja virtausmallin. Pumppaamon suunnittelu toteutettiin EU maaseuturahaston tuella (TOTSU 5D) hankkeena 2012-2013 ja rakentaminen EAKR hankkeena vuosina 2013-2015. Lisätietoa virtausohjauksesta ja virtausmallista löytyy Suomen ympäristökeskusksen julkaisusta 6-2016  Lisäveden johtamisen vaikutus Pien-Saimaan veden laatuun Liukko N.& Huttula T. 2013

Kivisalmen pumppaamon rakentaminen alkoi elokuun alussa 2013. Pääurakoitsijana on toiminut Destia Oy. Pumppaamon kustannusarvio oli 2,5 m€. Hanketta rahoittivat Etelä-Karjalan Liitto (EAKR), Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta.

pumpunasennus

 Pumppu asennettiin paikalleen 24.2.2015 ja otettiin koekäyttöön 25.2.2015

avajaiset2015

Kivisalmen pumppaamon avajaisia vietettiin 13.4.2015.

27avajaiset13042015

Pumpun käynnisti ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Kivisalmen pumppaamolla on mahdollista torjua rehevöitymistä ja vauhdottaa Pien-Saimaan kunnostusta

  • lisäämällä veden vaihtuvuutta
  • laimentamalla ja alentamalla ravinnepitoisuuksia

pummaamonpiirroskuva

Havainnekuva pumppaamon toiminnasta.

Lataukset: