< Aloitussivulle

kunnostus

Ulkoinen kuormitus

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ensisijainen ja keskeinen keino vesistön kunnostamisessa. Kaikki toiminta valuma-alueella vaikuttaa, siten jokainen voi tehdä jotakin. Vesistöä rehevöittäviä tekijöitä ovat ravinteet, orgaaninen aines ja kiintoaines. Eroosion torjunta ja valumien pidättäminen ja hallitseminen ovat keskeisiä toimenpiteitä.

Valumiin vaikuttavat maaperän laatu ja kaltevuus, maaperän käsittely ja kasvillisuus sekä sääolot, erityisesti sadanta. Kaikella vesienkäsittelyllä, oli kyse kuivatus tai jätevesistä, on vaikutusta. Erityisesti rantarakentaminen, tontin raivaaminen ja nurmikon ja puutarhan hoito vaikuttavat valumiin. Maaperäkäsittely, suodatus tai imeytys ja suojavyöhyke rannassa ovat tehokkaita keinoja kaikentyyppisille vesille.

Kuormituksen vähentämiseen on parasta ja tehokkainta tarttua sen syntypaikalla. Kun tavara on jo ojassa, on vähemmän mahdollisuuksia käytettävissä. Syyttely tai vertailu ei edistä vesiensuojelua. Kun jokainen kantaa oman vastuuna, on yhdessä mahdollista saavuttaa pysyviä tuloksia. Ole aktiivinen, hanki tietoa. Pienikin teko on paljon.

Tulokset näkyvät viiveellä, mutta vesi on uusiutuva luonnonvara. Vesiensuojelu kannattaa aina!

ulkoinenkuormitus