< Aloitussivulle

pisa2013

Tulokset

Vesiensuojelu on pitkäjänteistä työtä. Kukaan ei yksin pysty ratkaisemaan ongelmia tai muuttamaan veden laatua. Laaja valuma-alueen hajakuormitus ja pitkä viipymä ovat Pien-Saimaan erityispiirteitä, jotka myös korostavat vesistön herkkyyttä. Veden hidas vaihtuminen aiheuttaa myös sen, että näkyviä tuloksia saadaan vasta viiveellä tulevaisuudessa. Siksi työhön tarvitaan kärsivällisyyttä ja sitoutumista, uutta tietoa ja taitoa sekä yhteistyötä ja vastuunkantoa.

Käytännössä toimenpiteitä toteuttavat pääosin Pien-Saimaan valuma-alueen asukkaat, maanomistajat ja viljelijät hyvin monenlaisia toimintatapoja, rahoituskanavia ja tukijärjestelmiä hyödyntäen. Hanke tarjoaa neuvontaa ja koulutusta sekä tukea suunnitteluun sekä jakaa tietoa tarpeista ja mahdollisuuksista sekä tuloksista.

Tiedotuksella on tavoitettu laaja joukko ja vastattu tiedon tarpeeseen sekä annettu perusteita ja lisätty motivaatiota vesiensuojelun käytännön toteutukseen. Neuvonnalla, koulutuksella ja suunnittelulla on avattu uusia mahdollisuuksia vesiensuojeluun, edistetty uusia toimenpiteitä ja rakenteita kuormituksen vähentämiseen. Yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella on lisätty sitoutumista ja vastuunkantoa yhteiseen tavoitteeseen sekä saatu uusia hankkeita ja toimijoita mukaan yhteiseen työhön.

Seurantaa toimenpiteiden toteutuksesta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.

Uudet käynnistyneet hankkeet ja toimenpiteet:

Raportteja (pdf tiedostoina):