< Aloitussivulle

pisa2013

Neuvontaa

Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueen tilat käytiin neuvontakäynneillä kevättalvella 2011. Tilakäynneillä keskusteltiin tilojen toiminnasta kokonaisuudessaan sekä kuormituksen vähentämismahdollisuuksista sekä tarjottiin mahdollisuutta osallistua viljelijäkoulutukseen. Tilakäynnit toteutti Envitecpolis Oy Sonkajärveltä, yhteistyössä kuntien maaseutusihteerien kanssa.

Maataloudenkoulutusta
Isäntä ja neuvojat tilalla

Karvajalanjoen maanomistajat pidettiin neuvonta- ja keskustelutilaisuus Taipalsaaren kunnantalolla 7.7.2011. Karvajalanjoki on yksi Läntisen Pien-Saimaan suurimmista yksittäisistä kuormittajista. Sillä on laaja valuma-alue, jolla on peltoa, metsämaata sekä ojitettua suota. Karvajalanjoen valuma-alueelle laaditaan hankkeen vesiensuojelusuunnitelma.

Karvajalanjoki20042011
Karvajalanjoki 20.4.2011

Lannan sijoitusnäytös 19.10.2011

Taipalsaaren Peltoin kylässä järjestettiin 19.10.2011 työnäytös lannan sijoittamisesta. Paikallinen urakoitsija esitteli lannan sijoituskalustoa ja lannan sijoitusta peltoon. Ajankohdasta johtuen tankeissa oli oikean lietteen sijasta vettä. Pellon pientareelta siirryttiin sisätiloihin jatkamaan iltaa Asko ja Maija Saikon Rantatuvalle kuulemaan tilan ravinnetaseesta ja lannan käsittelytekniikoista. Tupailtaan osallistui 20 henkeä.

Lannansijoituksesta19102012
Lannan sijoitusnäytös 19.10.2011 kiinnosti viljelijöitä ja mediaa

Jätevesi-illat 2011

Jätevesineuvontaa tarjottiin kuntakohtaisissa jätevesi-illoissa syksyllä 2011 Lappeenrannassa 12.9., Lemillä 9.11., Savitaipalella 15.11. ja Taipalsaarella 17.11. Jätevesi-illat järjestettiin yhteistyössä JÄSSI jätevesihankkeen ja Etelä-Karjalan Marttojen kanssa. Jätevesi-illoissa esiteltiin lainsäädäntöä ja jätevesiasetuksen vaatimuksia sekä
jätevesijärjestelmiä, suunnittelua ja urakointia. Neljään jätevesi-iltaan osallistui yhteensä 120 henkilöä.

LprKasinolla12092013
Jätevesi-illoissa tavattiin suunnittelijoita, urakoitsijoita ja viranomaisia sekä saatiin tietoa ja neuvoja jätevesikysymyksiin. Kuva Lappeenrannan Jätevesi-illasta Kasinolla 12.9.2013

Huussi-ilta 15.5.2012

Huussi-ilta järjestettiin valtakunnallisella jätevesiviikolla 2012. Illassa opastettiin kuivakäymälän rakentamisesta ja rakenteista, käytännön kokemuksia kuivakäymälän käytöstä sekä käymäläjätteen käsittelystä. Huussi-ilta järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Marttojen kanssa. Keskustelu oli vilkasta ja osallistujilla oli paljon kysymyksiä aiheesta. Iltaan osallistui järjestäjien lisäksi 25 henkeä.

Barbikinviihtyyhuussissa
Kuivakäymälä eli huussi on usein hyvä vaihtoehto vesikäymälälle. Barbikin viihtyy huussissa!

Kosteikkoilta Taipalsaarella ja Karvajalanjoen Haikolan laavulla 30.5.2012
Kosteikkoilta aloitettiin Taipalsaaren kunnantalolla 30.5.2012 ja iltaa jatkettiin Karvajalanjoen kunnostettavalla kosteikolla ja Haikolan laavulla. Kunnantalolla kuultiin kosteikoista ja muista vesiensuojelurakenteista, PISA 2013 hankkeen tilanteesta sekä jaettiin viljelijäkoulutukseen osallistuneille todistukset. Haikolan laavulla tutustuttiin kunnostettavaan Karvajalan kosteikkoon sekä Pien-Saimaan suojeluyhdistyksen Kosteikkoasiamieshankkeeseen ja asiamies Antti Happoseen sekä nautittiin Karvajalanjoki ry:n tarjoamat makkarat ja kahvit Haikolan laavulla. Kosteikkoiltaan osallistui yhteensä 55 henkeä.

Kuvia kosteikkoillasta 30.5.2012

Kosteikkoilta1 30052012
Ilta aloitettiin Taipalsaaren kunnantalolla...

Kosteikkoilta2 30052012
Jatkettiin tutustumalla rakenteilla olevaan Karvajalanjoen kosteikkoon...

Kosteikkoilta3 300512
... ja illan päätteeksi nautittiin kyläyhdistyksen tarjoamat kahvit ja makkarat Haikolan laavulla.