< Aloitussivulle

pisa2013

Tavoitteet ja keinot

PISA 2013 -hankkeen tavoitteena on veden laadun parantaminen ja sen kehityssuunnan muuttaminen sekä vesistön virkistysarvon ja vesihuollon turvaaminen. Tavoitteena on myös, että hankkeessa suunnitellut ja toteutetut toiminnot jäävät pysyviksi käytännöiksi hankkeen päättymisen jälkeenkin.

PISA 2013 -hankkeen keskeisenä keinona on ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien ja viljelijöiden, asukkaiden ja mökkiläisten, tutkijoiden ja viranomaisten sekä kuntien ja muiden yhteisöjen ja kunnostushankkeiden kanssa.

PISA 2013 -hankkeen toimenpiteitä ovat tiedotus, neuvonta ja koulutus, suunnittelu ja seuranta sekä yhteistyö ja vuorovaikutus.

PISA 2013 hankesuunnitelma

alaisniitynoja
Pien-Saimaaseen laskee pieniä ojia
laajalta valuma-alueelta.
  sinilevaa
Syyskuussa 2010 laajat sinileväkukinnat peittivät Pien-Saimaan pintaa.