< Aloitussivulle

kunnostus

Ravinteet satoon, ei veteen

Maatalous on meille tärkeä. Kotimainen ravinnontuotanto ja lähiruoka on kaikkien etu. Peltojen osuus Pien-Saimaan valumalueella on 12 %. Maatalous on vahvimmillaan vesistön pohjoisosissa.

Maatalouden vesiensuojelu ei tarkoita peltojen paketointia tai viljelijöiden kuritusta. Erilaisilla työtavoilla ja toimenpiteillä voidaan tilojen tuottavuutta jopa lisätä ja samalla vähentää vesistökuormitusta.

Maataloudessa toteutetut ympäristötukijärjestelmät ja erityisympäristötuet edellyttävät jo monia keinoja ravinnevalumien pienentämiseksi. Tavoitteena on pidättää ravinteet kasvien käyttöön ja satoon eikä hukata niitä veteen. Keskeisiä keinoja ja menetelmiä ravinnevalumien pidättämiseksi ovat pellon kasvukunto ja kuivatus, muokkausmenetelmät ja niiden ajankohta, suorakylvö, kerääjäkasvit ja kasvipeitteisyys sekä lannoitteiden käyttö, määrä ja laatu.

Pellon ulkopuolella suojavyöhykkeet laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, kalkkisuodinojat, säätösalaojitus tai kosteikot ovat tehokkaita keinoja ravinnevalumien pidättämisessä.

PISA 2013 -hankkeessa toteutettiin vv. 2011-2013 viljelijöiden koulutusta ja neuvontaa tiloilla. 10 tilalle laadittiin laaja ympäristösuunnitelma. Maaseudun kosteikkoja ja vesiensuojelurakenteita on suunniteltu ja rakennettu PISA 2013 -hankkeessa, Kosteikkoasiamieshankkeessa v. 2012-2014 sekä PUSA-hankkeessa 2015-2017. Kosteikkoja on rakennettu Taipalsaaren kunnan rahoituksella.

 

maatalous