< Aloitussivulle

kunnostus

Pien-Saimaan kunnostus on yhteinen asia

Varsin poikkeuksellisen sinilevätalven 2008–2009 jälkeen Pien-Saimaan kunnostaminen on käynnistynyt ripeästi. Mukana on laaja joukko hankkeita, toimijoita ja toimenpiteitä.

karu  mutta rehevitynyt

Luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen vesistö. Veden laatu on muuttunut hitaasti, mutta selvästi. Myös toipuminen on hidasta ja vaatii kärsivällisyyttä ja sitoutumista.

PISA esiselvityshanke (2009-2010) teki pohjatyön ja kunnostussuunnitelman, PISA 2013 (2010-2013) käynnisti ulkoisen kuormituksen vähentämisen, Pien3D hanke (2009-2010) eteni Kivisalmen pumppaamon rakentamiseen (2013-2014) ja pumppaamon käynnistämiseen helmikuussa 2015. Kosteikkoasiamieshankkeen (2012-2014) toimesta on suunniteltu ja toteutettu kosteikkoja ja muita vesiensuojelurakenteita, KALAPISA 2017 (2012-2014) hanke toteuttaa hoitokalastusta ja JÄSSI jätevesineuvontaa. Viimeisimmät, meneillään olevat hankkeet ovat PISARA (2015-2018) ja PUSA (2015-2017).

Keinot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on keskeinen keino veden laadun parantamiseksi. Muita valuma-alueella toteutettavia toimenpiteitä ovat maa- ja metsätalouden työtapojen muuttaminen, haja-asutuksen jätevesien käsittely, taajamien hulevesien hallinta sekä erilaiset vesiensuojelurakenteet kuten esim. kosteikot, suojavyöhykkeet, laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot.

Vesialueella toteutettavia toimenpiteitä ovat kalaston hoito, virtausohjaus ja pumppaamorakenrtaminen sekä niitot ja ruoppaukset.

Pien-Saimaan kunnostustoimet

Valuma-alue Vesialue Tiedotus ja tutkimus
  • Maatalous
  • Metsätalous
  • Asutus
  • Turvetuotanto
  • Virtausolosuhteiden parantaminen
  • Hoitokalastus
  • Seuranta
  • Mittauslautta
  • Verkostoituminen

Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueella ei ole yhtä suurta kuormittajaa. Kaikki kuormitus kertyy monista pienistä puroista ja lähteistä laajalta valuma-alueelta. Ei myöskään ole yhtä yksittäistä toimenpidettä tai ratkaisua, jolla veden laatua nopeasti muutetaan. Tärkeintä on saada kehityssuunta muuttumaan parempaan. Kukaan ei pysty yksin pelastamaan Pien-Saimaata, siihen tarvitaan meitä kaikkia.

Pidetään yhdessä huolta Pien-Saimaasta!