< Aloitussivulle

kunnostus

Kosteikot

Kosteikko on sellainen alue, joka pysyy veden peitossa suurimman osa vuodesta ja on muunakin aikana kostea. Kosteikon perustaminen tapahtuu yleensä joko patoamalla tai kaivamalla. Sen voi tehdä ojan, puron, joen tai muun vesistön osaan tai ranta-alueelle. Veden puhdistuminen kosteikossa tapahtuu luontaisesti erilaisten fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien kautta. Kosteikoilla on sen puhdistavan vaikutuksen lisäksi myös monia muita hyötyjä. Kosteikko tuo monimuotoisuutta luontoon sekä maisemaan. Se houkuttelee ympäristöönsä vesilintuja levähtämään ja pesimään sekä tarjoaa maisemallisesti kaunista vaihtelua peltojen keskelle.

Orjainlahti kosteikot sivulle
Orjainlahden kosteikko kesällä 2013


PISA 2013 hankkeen tuloksena on Pien-Saimaan valuma-alueelle laadittu useita vesiensuojelun yleissuunnitelmia, kuten Lavikanlahden ja Halilanojan vesiensuojelun yleissuunnitelma 2013, Kirkkosaaren vesiensuojelun yleissuunnitelma 2013 sekä Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueelle (2013). 

Lappeerannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat rakentaneet jo seitsemän hulevesikosteikkoa Sunisenlahden valuma-alueelle.

Sammonlahti 2016
Sammonlahden hulevesikosteikosta johtaa kirkasvetinen puro Pien-Saimaaseen.

Suomen Riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life + hanke on rakentanut yhden mallikosteikon Taipalsaaren Mustaojalle. Lisätietoa kosteikoista voit käydä katsomassa Riistakeskuksen kotiseutukosteikkohankkeen sivuilta.

 Kosteikkoesitteeseen on koottu Pien-Saimaan sekä lähivesistöjen kosteikkokohteita.


Kosteikkoasiamieshanke 2012-2014 ja PUSA 2015-2017

Kosteikkoasiamieshanke 2012-2014 oli Pien-Saimaan suojeluyhdistyksen hallinnoima kaksivuotinen Leader-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli parantaa Läntisen Pien-Saimaan tilaa vauhdittamalla erilaisten vesiensuojelurakenteiden toteuttamista vesistön valuma-alueella. Hankkeen puuhamiehenä toimi kosteikkoasiamies Antti Happonen. Hänen tehtävänään oli tiedottaa, neuvoa ja motivoida maanomistajia toteuttamaan vesiensuojeluratkaisuja ja auttaa hankerahoituksen järjestämisessä. Hankkeen aikana rakennettiin tai käynnistettiin 15 vesiensuojeluratkaisua sekä suunniteltiin 30.

"Hankkeen tavoitteet saavutettiin hankkeen aikana kyllä, mutta kosteikkorakentaminen on niin hyvässä vauhdissa, että sitä olisi sääli keskeyttää", totesi yhdistyksen puheenjohtaja Risto Kiljunen.
Pien-Saimaan suojeluyhdistys jatkaakin kosteikkorakentamista uudella PUSA-hankkeella myös vuosina 2015-2017, Leader -hankkeen sekä Säästöpankkisäätiön tuen avulla. 

Lisätietoja:
Antti Happonen, antti.happonen(at)lappeenranta.fi

Kosteikolle retkelle!

Nuorajärvi on vanhastaan kuulu lintujärvi. Nuorajärven kosteikko on suurin kosteikko alueella. Kesällä 2018 sinne on noussut upea lintutorni laavuineen. Kosteikon ja lintutorni avajaisia juhlittiin 7.8.2018 säräkeiton, kuorolaulun ja puheiden voimin. Paikalla oli toistasataa juhlijaa läheltä ja kaukaa. Aurinkoinen kesäilta loi upeat puitteet iloiselle juhlalle.

Nuorajrven lintutorni netti

Nuorajrven kosteikko netti
Tukevasta lintutornista avautuu huikea maisema kosteikolle ja ympäristöön.

 

Kunnostuskohteita 2018

Kunnostuskohteet 2018