< Aloitussivulle

kunnostus

Kalaston hoito

Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue hallinnoi kolmivuotista kalastonhoitohanketta KALAPISA 2017. Hankkeen tavoitteina on kalakannan rakenteen muuttaminen ja kalakoon karkeuttaminen sekä saaliin hyötykäytön tehostaminen, sisäisen kuormituksen vähentäminen, veden laadun parantaminen sekä levien määrän vähentäminen.

KALAPISA 2017 -hankkeen toteutusaika on 1.1.2012-31.12.2014. Hankkeen hallinnoija on Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue. Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan unionin aluekehitysrahasto EAKR, kunnat ja yksityinen rahoitus eli osakaskunnat.

Hankkeen toimenpiteet ovat teho- ja hoitokalastus, saaliin hyötykäyttö, seuranta ja tiedotus. on Pien-Saimaalta on kalastettu alkukesän rysäpyynnillä ja syksyn nuottauksilla kahden vuoden aikana yli 100 tn pientä salakkaa, särkeä ja ahventa.

Hankkeen loppuraportti sekä raportit veden laadun seurannasta, kalaston seurannasta sekä kalan kuivatus kokeilusta löytyvät linkkien kautta.

Kalaston hoito jatkuu vuoden 2015  alusta yksityisellä rahoituksella nimellä KALAPISA2017JATKO-hanke. Talvella 2015 Maavedellä nuotattiin kalaa osakaskuntien ja ammattilaisten voimin.  Vuonna 2015 on toteutettu rysäpyyntiä Läntisellä Pien-Saimaalla ja Maavedellä ja ruovikoiden niittoa Maavedellä. Kesän rysäpyynnistä saalis oli yhteensä lähes 22 tn pääosin pientä salakkaa ja särkeä. Syksyllä pyynti jatkuu Maavedellä nuottamalla. Maavedellä kasvustoja on niitetty yli 30 ha alueella Rehulan, Laukniemen, Saikkolan, Ahokkalan ja Saarenpään osakaskuntien alueilla ja talkoilla. Lisätietoja: Tiedote 9.9.2015

Jatkohankkeen yksityisrahoittajat ovat Säästöpankkisäätiö, Tuuliaisen säätiö ja Etelä-Karjalan maataloussäätiön sekä Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue ja kalastusalueen osakaskunnat. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue.


Lisätietoja:
Mikko Lösönen 
Läntisen Pien-saimaan kalastusalue, mikko.losonen(at)lappeenranta.fi
sekä Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n sivuilta

 

Kalapisa2017 Kalastonhoito

 ELY     eakrvipuvoimaa