Pien-Saimaan Suojeluyhdistys < Aloitussivulle

 MG 0682

Liity jäseneksi

Yhdistys tarjoaa kaikille jäsenilleen taustatietoa ja tilannekuvaa Pien-Saimaan vesialueen kuormituksesta, vesiensuojelun toimenpiteistä ja ajankohtaisista asioista Pien-Saimaan rannoilla ja vesialueella. Keräämme lisäksi tietoa järven tilanteesta ja sen kehittymisestä suoraan jäsenistöltämme. Tilannekuvan ylläpitämiseksi ja kehityshistorian dokumentoimiseksi pyydämme jäseniämme kertomaan omia kokemuksiaan, havaintojaan ja tietojaan Pien-Saimaan tilanteesta ja sen kehityksestä.

Aktiivisemmille jäsenilleen yhdistys tarjoaa myös monenlaisia toiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vesialueen kuormituksen seuranta on suuressa määrin vapaaehtoisten yhdistyksen jäsenten vastuulla. Järveen tulevien ojien ja valuma-alueiden seuranta ja poikkeavuuksien raportointi luovat pohjaa yhdistyksen toiminnalle. Myös yhdistyksen toimielimet tarvitsevat aktiivisia henkilöitä pystyäkseen palvelemaan jäsenistöä ja edistääkseen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry. on yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka toimii hyvän ja tärkeän asian puolesta - Pien-Saimaan vesistön puhtauden parantamiseksi ja vaalimiseksi. Olemalla jäsenenä yhdistyksessä tuet tämän pyrkimyksemme toteuttamista. Haluathan olla mukana pyrkimässä kanssamme kohti vesistön luonnollisen puhtauden saavuttamista ja ylläpitämistä myös jälkipolviemme iloittavaksi ja käytettäväksi.

Saimaa on käsite, joka tunnetaan kaikkialla Suomessa. Se on meille kaikille tärkeä kansallinen arvo, jonka merkitys nousee vesistön puhtaudesta ja kirkkaudesta, sekä monipuolisesta asumisesta, yrittämisestä, lomailusta ja viihtymisestä Saimaan rannoilla. Etelä-Karjalan alueelle Saimaa on keskeinen "brändi" - teema josta alue tunnetaan. Voidaan hyvin kysyä mistä muusta alue tunnetaan, jos Saimaa menettää hohtonsa ja houkuttelevuutensa. Vaihtoehdot eivät ole läheskään yhtä hyviä kuin puhdas ja kirkasvetinen Saimaa. Pitäkäämme siis yhdessä huolta vesistöstämme ja ympäristöstämme.

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä oheisen jäsenhakemuskaavakkeen. Lähetä se kaavakkeessa annettuun osoitteeseen. Maksa myös yhdityksen jäsenmaksu niin olet mukana aktiivisessa ja tärkeässä toiminnassa yhdessä meidän muiden kanssa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!