Pien-Saimaan Suojeluyhdistys < Aloitussivulle

 MG 0682

Kannatusmaksu

Yhdistyksen toimintaa voi tukea maksamalla vapaaehtoisen kannatusmaksun yhdistyksen tilille Etelä-Karjalan osuuspankki FI70 5620 0920 3216 59. Kannatusmaksuja otamme mielellämme vastaan niin yksyisiltä kansalaisilta kuin yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä.

Kannatusmaksut käytetään:

1) Pien-Saimaan kuormitusta vähentävien hankkeiden ja toimenpiteiden omarahoitusosuuden kattamiseen

2) Pien-Saimaan kunnostustoimenpiteiden suorittamiseen

3) Vesiensuojeluun liittyvään tiedottamistyöhön

4) Yhdistyksen jäsenistön opastuksen ja neuvonnan toteuttamiseen vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä

Keräämällä kannatusmaksuja hankkeiden omarahoitusosuuksiin voimme käynnistää EU ja muilla julkisilla rahoilla Pien-Saimaan hyväksi tehtäviä hankkeita. Omarahoitusosuudet ovat tyypillisesti 10-30% hankkeiden kokonaisbudjetista, joten yhdellä eurolla voimme saada jopa yhdeksä euroa julkista hankerahoitusta. Vahva rahoituspohja on keskeinen onnistumisen edellytys Pien-Saimaan pitkän aikavälin kunnostamisessa.

Toivomme saavamme yhteisötukijoidemme nimen, yhteyshenkilön ja logon lisättäväksi web sivujemme "Talkoissa mukana" valikon alle. Tätä varten pyydämme lähettämään jpg, png tai muussa vastaavassa muodossa olevan logon (alle 500 kB) yhdistyksen osoitteeseen info at piensaimaa.fi.