< Aloitussivulle

PISA 2013 päättyy, Pien-Saimaan kunnostus jatkuu

PISA 2013 hankkeen loppuseminaari pidetään
tiistaina 17.9.2013 klo 17.30-20.00 Lappeenrannan Kasinolla

PISA 2013 hanke päättyy 30.9.2013. Mitä PISA 2013 hankkeessa on tehty ja saatu aikaiseksi? Miten Pien-Saimaan kunnostus etenee? Kolmivuotisen hank-keen aikana on toteutettu monenlaisia toimenpiteitä, mm. tapahtumia, seuran-taa, koulutusta ja tiedotusta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Pien- Saimaan ulkoisen kuormituksen vähentäminen.

Hankkeen loppuseminaarissa 17.9.2013 Lappeenrannan Kasinolla kuullaan PISA 2013 hankkeen toteutuksesta ja tuloksista sekä Pien-Saimaan kunnos-tuksesta ja jatkuvuudesta kokonaisuudessaan.

Ilta aloitetaan kahvitarjoilulla klo 17.30 ja varsinainen ohjelma alkaa klo 18.00.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa kuulemaan ja keskustele-maan Pien-Saimaan tilasta ja tulevaisuudesta.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Raija Aura
gsm 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi