< Aloitussivulle

Mutapalloilla tehoa vesiensuojeluun

Mutapallotutkimusta laajennetaan kesällä 2017 Lemin Nukkalampeen. Ensimmäinen erä mutapalloja viedään Nukkalampeen 15.6.2017. Tiedotustilaisuus EM-mutapallotutkimuksesta pidetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa 15.6.2017 kello 9.00. Media on tervetullut kuulemaan lisää!

Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toteuttivat vuonna 2016 Lappeenrannan Sammonlahdessa kenttäkokeen, jossa hulevesikosteikon toimivuutta pyrittiin tehostamaan EM-mutapalloilla (Effective Microorganism). Hyvien tulosten rohkaisemana mutapallojen tehoa testataan laajemmassa mitassa kesällä 2017 Lemillä Ylä-Kivijärveen vetensä laskevalla Nukkalammella. Tutkimuksesta vastaavat Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy ja Kuuksenenselkä kuntoon -hanke, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja PISARA -hanke.

Nukkalammella käytettävät EM-mutapallot on valmistettu Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla kotimaisen valmistajan materiaaleista. Effective Microorganisms (EM) on yhdistelmä useita erilaisia tarkoin valittuja mikro-organismeja, joiden on todettu parantavan maaperän ja veden laatua. EM-massa sisältää sideaineen lisäksi kymmeniä erilaisia aerobisia ja anaerobisia mikro-organismilajeja, joita esiintyy yleisesti kaikissa ekosysteemeissä (kuten esim. maitohappobakteerit, fotosynteettiset bakteerit, hiivat, sädesienet ja homesienet). Tehollisten mikro-organismien lisäksi myös sideaineena käytetyllä keinosavella on toiminnallinen merkitys hapettajana ja metallien poistajana. Pallojen sideaine eli muta on luonnon kiviainesta, kuten basalttia. EM tukee veden omien mikro-organismilajikkeiden uusiutumista ja luo ympäristön, jossa ravinteita poistavat hyödylliset mikro-organismilajikkeet kehittyvät ja haitalliset, kuten tauteja aiheuttavat lajikkeet, väistyvät. EM on kemikaaliton, ekologinen ja turvallinen keino vesien puhdistukseen, ja sitä on testattu eri puolilla maailmaa. Menetelmän ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia kuten pH-tasojen heilahtelua, kemikaalikertymiä tai kalakuolemia. Toivottuja tuloksia ovat veden fosfori- ja typpipitoisuuden lasku sekä veden kirkastuminen

EM-mutapallot eivät ratkaise järvien rehevöitymisen perimmäisiä syitä, eli ulkoista ja sisäistä kuormitusta, mutta mutapalloilla voidaan saada merkittävää lisätehoa valuma-alueen vesiensuojeluun ja siten mahdollisesti vähennettyä muun muassa vesien virkistyskäyttöä haittaavia leväkukintoja.

Nukkalammen kenttäkoe käynnistyy 15.6. jatkuen syksyyn saakka. Veden laadun kehitystä seurataan tiheällä näytteenotolla. Seurattavia vedenlaatumuuttujia ovat muun muassa typpi- ja fosforipitoisuudet, veden sameus sekä happipitoisuus.

EM-menetelmä on mahdollinen tulevaisuuden vedenpuhdistusmenetelmä ja Nukkalammen koe on uraa uurtavaa tutkimusta Suomessa. Koe ja menetelmä ovat herättäneet paljon sekä kansallista että kansainvälistä mielenkiintoa. Suomessa on suunnitteilla tänä vuonna useita kosteikkokokeita Lappeenrannan viimevuotisen onnistuneen EM-hulevesikosteikkokokeen innoittamana.

EM-mutapallokokeen tiimoilta järjestetään tiedotustilaisuus Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa (huone 2335C) 15.6.2017 kello 9.00. Yliopistolla on mahdollisuus myös tutustua fermentoitumassa olevaan mutapallojen 2. erään. Median edustajilla on lisäksi mahdollisuus osallistua Nukkalammen pallojen laskutilaisuuteen samana päivänä. Tervetuloa kuulemaan lisää!

Linkki YLE Kaakkois-Suomen uutiisiin 15.6.2017 http://areena.yle.fi/1-4162973

Lisätietoja                          

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Matti Vaittinen 044 732 1256
matti.vaittinen(at)svsy.fi

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi/PISARA -hanke
Raija Aura 040 5843 278
raija.aura(at)lappeenranta.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Satu-Pia Reinikainen 040 353 9039
satu-pia.reinikainen(at)lut.fi