< Aloitussivulle

Pien-Saimaan pumppaamojen jatkosuunnittelusta nettikysely

Kivisalmen pumppaamon kokemukset ovat rohkaisseet virtausohjauksen jatkosuunnitteluun Pien-Saimaalla. Pien-Saimaan pumppaamojen jatkosuunnittelusta on julkaistu kysely osoitteessa: https://www.kyselynetti.com/s/7fab8de. Kysely on avoinna 13.9.2017 saakka.

Kansalaisilta toivotaan kommentteja ja mielipiteitä suunnittelun tueksi. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä. Kyselyyn toivotaan runsasta osallistumista.

Jatkosuunnittelun kolme vaihtoehtoa ovat:

VE1 Kopinsalmen pumppaamo
veden johtaminen Kopinsalmesta etelään 5-10 m3

VE2 Lisäveden johtaminen Kutilan kautta
Lisäveden johtaminen Suur-Saimaalta Maavedelle

VE3 Kirjamoin talviaikainen sulkeminen
Kirjamoin sulkeminen jääpeitteiseksi ajaksi, suunnittelussa neljä eri sulkumallia

Suunnitelmia tekee FCG OY ja suunnitelmat löytyvät osoitteesta
http://www.piensaimaa.fi/kunnostus/virtausohjaus/pien-saimaan-virtausohjauksen-jatkosuunnittelu

Lisätietoja

Raija Aura, 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi
Ilkka Räsänen, 0400-815 284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi