< Aloitussivulle

Taipalsaarella Kilkinsaaren kylässä Suoniityn kosteikon rakentamistyöt ovat kovassa vauhdissa.

Kosteikko rakennetaan kuuden eri tilan maille Suoniityt -pengerrysyhtiön toimesta. Suunnittelu on toteutettu Pien-Saimaan Suojeluyhdistyksen PUSA-hankkeessa (2016 – 2017) ja rakentaminen tehdään Manner-Suomen kehittämisohjelman Eti-tuella. Työtä urakoivat kaksi paikalliset yrittäjät.

Suoniityn alueella peltoja on aikaisemmin kuivatettu johtamalla vedet pumpun avulla Ryngänsuon kautta Pien-Saimaaseen. Pumpun kanssa oli paljon ongelmia rikkoutumisten ja jatkuvien huoltotoimien takia. Pumppausyhtiö lopetettiin huhtikuussa 2015 ja pumppaaminen päättyy maaliskuussa 2017. Veden alle jäävät pellot otetaan uudenlaiseen vesiensuojelua ja virkistysarvoa edistävään käyttöön.

Suoniityn kosteikon pinta-ala on 12,5 hehtaaria ja sen valuma-alue on 151 hehtaaria. Suoniitty tulee olemaan Lemin Nuorajärven kosteikon jälkeen toiseksi suurin kosteikko läntisellä Pien-Saimaalla. Valuma-alueesta peltoa on 25 %. Rahoitusta kosteikon rakentamiseen on saatu 145 862 € ja suunnitteluvaiheessa kustannusten on arvioitu olevan yhteensä 160 000 €. Suoniitty sijaitsee Taipalsaaren Kirkkosaaressa Haikkaanlahdella.

Lisätietoja:
Antti Happonen 040 1474 784
Raija Aura, 050 5110 546

Työt käynnistyivät 30.1.2017Reijo Valtonen Antti Haponen ja Arto Kontunen 2.2.2017