< Aloitussivulle

Pien-Saimaan virtausohjausta tarkastellaan jälleen uusin ideoin

Kivisalmen pumppaamosta saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kivisalmen pumppaamo on alentanut ravinteita Läntisellä Pien-Saimaalla. Myös teknisesti laitos on toiminut luotettavasti ja energiatehokkuus on ollut  jopa suunniteltua parempi. Virtausohjauksen käytön ja Pien-Saimaan toisen pumppaamon suunnittelua jatketaan. Tässä suunnitelmavaiheessa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat:

VE 1: Kopinsalmen pumppaamon yleissuunnitelma.
Laaditaan Kopinsalmen pumppaamon yleissuunnitelma kustannusarvioineen.

VE 2: Kutilan kanavaan yhdistettävä lisävesipumppaamo
Miten lisävesien johtamisen ja virtausohjauksen käyttö voidaan yhdistää Kutilan kanavahankkeeseen? Tarkastellaan teknisiä vaihtoehtoja sekä synergiahyötyjä.

VE 3: Kirjamoinsalmen talviaikainen sulkeminen
Voidaanko Kirjamoinsalmi sulkea talviajaksi siten, että Kivisalmessa pumpattava vesi kulkeutuu Maavedelle saakka? Tämä vaihtoehto voisi tuoda edullisen ratkaisun lisäveden ohjaamiseen myös järven pohjoisosiin. Tällöin uutta pumppaamoa ei tarvita Kopinsalmeen.

”Pien-Saimaan pohjoisosan veden laadun parantaminen on suunnittelun tavoitteena ” toteaa ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen. ”Kutilan kanavaan yhdistäminen on houkutteleva vaihtoehto, koska silloin voidaan yhdistää myös matkailu ja vedenlaatu samaan hankkeeseen. Edullinen ja idearikas vaihtoehto olisi taas Kirjamoinsalmen sulkeminen talvella, jolloin vesi pakotettaisiin kiertämään Maaveden kautta. Tämän toteuttamiskelpoisuudesta on nyt tarkoitus saada oikeaa tietoa”.

Suunnittelu sisältää tässä vaiheessa tarkastelut rakenteista ja kustannuksista. Mikäli vaihtoehtoiset menetelmät ovat mahdollisia, voidaan niihin liittyvää suunnittelua jatkaa tämän selvityksen jälkeen.

Suunnittelutyötä toteuttaa FCG ja työtä ohjaa FCG:llä Markku Vähäkäkelä.

Minkään vaihtoehdon rakentamiseen liittyvästä rahoittamisesta ei ole olemassa päätöksiä.

Taustaa:

Suunnittelu liittyy maaseutuohjelmalla rahoitettavaan PISARA-hankkeeseen.

Pien-Saimaan virtausohjauksesta on laadittu hankesuunnitelma v. 2011. Hankesuunnitelman perusteella Pien-Saimaalle toteutetaan kaksi pumppaamoa. Suunnittelutyö perustuu Lappeenrannan kaupunginhallituksessa ja Taipalsaaren kunnanhallituksessa Pien-Saimaan virtausohjauksesta tehdystä hankesuunnitelmasta koskeviin päätöksiin v. 2011. Nyt käynnistetyssä suunnittelutyössä tarkastellaan Kopinsalmeen sijoitettavaa lisävesipumppaamoa sekä sen rinnalle nousseita muita vaihtoehtoja.

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, 0400-815284.