< Aloitussivulle

PISARA Tiedote 20. 8.11.2016 KUOLIMON METSÄPÄIVÄ 15.11.2016

Kuolimon metsäpäivän aiheena on metsämaan ja metsätalouden vaikutukset Kuolimon veden laatuun. Päivän tarkoituksena on tutustua ja keskustella vesiensuojelun kokemuksista ja mahdollisuuksista. Päivä aloitetaan klo 14 metsätalouden kohteella, sitten tutustutaan kirkonkylän Kapakk'ojan kosteikkoon ja päivä päätteeksi kokoonnutaan iltakahville ja keskustelutilaisuudella Olkkolan Hoviin. Päivä eri osuuksiin voi osallistua joustavasti oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa mukaan.

Päivän kohderyhmä on Kuolimon valuma-alueen metsänomistajat ja asukkaat. Päivän tavoitteena on tutustua ja keskustella metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksista ja vesiensuojelun kokemuksista ja mahdollisuuksista Kuolimon veden laatuun. Metsäammattilaisena ja asiantuntijana paikalla on Mhy Mänty-Saimaa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Kuolimon ja veden ystävät.

Kuolimo on yksi Suomen kirkkaimmista järvistä. Veden laatu on arvioitu erinomaiseksi ja ympäristöhallinto on valinnut Kuolimon valtakunnalliseksi vertailujärveksi. Kuitenkin pitkäaikaisseurannassa mm. veden värissä ja näkösyvyydessä on havaittu merkkejä muutoksesta.

Kuolimon valuma-alue on verrattain luonnontilainen. Kuolimon valuma-alueesta valtaosa on metsämaata. Metsätalouden vaikutus ja metsämaan luonnonhuuhtouma yhteensä ovat suurin fosforikuormituksen lähde.

 

 Ohjelma 15.11.2016 klo 14-19:

klo 14-16 Maastokohde
Kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 14. Siirtyminen maastokohteelle Kaihlajärvi (n. 6 km kirkonkylältä), oppaana Tapani Siiskonen Mhy Mänty-Saimaa.

klo 16-17 Kapakk´ojan kosteikko
Kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 16 ja tutustuminen läheiseen Kapakk´ojan kosteikkoon, oppaana Hannu Jokinen, Pro Kuolimo yhdistyksen pj

klo 17-19 Iltakahvit ja keskustelu Olkkolan Hovissa
Kahvit klo 17.00-17.30, keskustelu klo 17.30-19.00, illan emäntinä Raija Aura/ PISARA hanke ja Suvi Kokkola/ Mhy Mänty-Saimaa

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Olet lämpimästi tervetullut!

Tilaisuuden järjestävät PISARA hanke, Mhy Mänty-Saimaa ja Pro Kuolimo ry

Lisätietoja:

Raija Aura, projektikoordinaattori, 040 5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi
Suvi Kokkola, toiminnanjohtaja, 044 763 1300, suvi.kokkola(at)mhy.fi