< Aloitussivulle

Haapajärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvä webropol asukaskysely on avautunut osoitteessa https://www.novaforms.fi/lomakkeet/73/lomake.html.

Kyselyyn voi vastata myös kirjeellä osoitteeseen Faunatica Oy, Kutojantie 11, 02630 Espoo. Kyselylomakkeen saa myös
Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta, Raija Auralta. Kysely on avoinna 15.3.2016 asti.

Asukkaiden, maanomistajien ja alueen käyttäjien tieto, kokemus ja näkemykset ovat tärkeitä suunnitelman teossa. Siksi toivotaan aktiivista osallistumista.

Suunnitelman laatii Faunatica Oy Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjaamana. Käytännössä työtä tekevät Aapo Ahola ja Pertti Koskimies.

Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen alueen suojelun ja virkistyskäytön tarpeita ja luo pelisäännöt alueen käytöstä, hoidosta ja toimenpiteistä. Paikallisia kuunnellen etsitään parhaat ratkaisut ja sovitetaan yhteen luonnonsuojelun ja alueen muun käytön tarpeet.

Lisätietoja:
Raija Aura, 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi
Aapo Ahola, 050-5622 751, aapo.ahola(at)faunatica.fi