< Aloitussivulle

Kivisalmen pumppaamo käy normaaliteholla. Virtaus pitää Kivisalmen sulana ja heikentää jäitä laajalla alueella Piiluvanselällä.

Kivisalmen pumpun aiheuttamat virtaukset sulattavat ja heikentävät jäätä laajalla alueella. Taipalsaarentien länsipuolella lähes koko
Kivisalmi on sula. Avovesialue ulottuu Piiluvanselän puolelle noin 200 m etäisyydelle pumppaamosta. Jää heikkenee voimakkaimmin Kuivaketveleen saaren puoleisella rannalla.

Heikon jään alue ulottuu vielä kauemmas, n. 400 m etäisyydelle pumppaamosta. Pumpun aiheuttama virtaus kääntyy Kuivaketveleen rannasta Piiluvanselälle Sunisenselän suuntaan.

Taipalsaarentien itäpuolelle eli pumppaamon imupuolella sula-aluetta on n. 100 m.

Heikoista jäistä varoitetaan jäällä olevilla poijulla. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kehottaa jäällä liikkuvia erityiseen varovaisuuteen. Vanhat tutut reitit eivät ehkä enää olekaan turvallisia.

 

Lisätietoja:
Raija Aura, 040-5843 278
Ilkka Räsänen, 0400-815 284