< Aloitussivulle

Jälleen uusi hulevesikosteikko Sunisenlahdelle

Lappeenrannan Sunisenlahden hulevesikosteikkojen verkosto kasvaa jälleen yhdellä kosteikolla. Uusimman kosteikon, Sammonlahti II rakentaminen Sammonlahden uimarannan ja matonpesupaikan itäpuolelle alkaa maanantaina 19.10. Rakentaminen kestää noin kaksi  iikkoa.

Alueella liikkuvien toivotaan noudattamaan varovaisuutta ja turvallisuusohjeita työmaa-alueen lähellä liikkuessaan. Liikkuminen työmaa-alueen ohi ohjataan rannanpuoleiselle polulle.

Kosteikon avulla Sunisenkadun länsipään ja Rantaniitynkadun itäpään välinen hulevesioja ohjataan vanhan laskuojan kampaojaston ja altaiden kautta viivyttäen ja hallitusti Sunisenlahteen. Alueen luontoarvot huomioidaan ja tervaleppäkorven kehitystä ja vesiolosuhteita ei muuteta.

Nykyinen hulevesiuoma on rankkasateiden ja lumen sulamisen aikaan irrottanut jyrkästä rinteestä maa-aineksia, jotka ovat päätyneet kuormittamaan vesistöä. Kosteikon tarkoituksena on hidastaa virtaamaa eroosion välttämiseksi sekä pidättää ravinteita ja kiintoainesta altaissa.

Kosteikon rakennuttaa Lappeenrannan kaupunki / Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Lisätietoja:
Antti Happonen, 040-1474 784, antti.happonen(at)lappeenranta.fi
Raija Aura, 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi