< Aloitussivulle

Vesistökunnostusta pisara kerrallaan

Vesi on arvokas luonnonvaramme. PISARA -hanke jatkaa vesistökunnostusta Pien-Saimaalla, Ylä-Kivijärvellä, Haapajärvellä ja Kuolimolla vuosina 2015-2018.

Pien-Saimaan kunnostus jatkuu. Hyviä kokemuksia ja käytäntöjä halutaan hyödyntää ja jakaa myös muissa vesistöissä. PISARA hanke on Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima uusin kolmivuotinen vesienhoito- ja kunnostushanke vuosille 2015-2018. Vesistökunnostusta pisara kerrallaan.

PISARA hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään tiistaina 3.11.2015 klo 17-20 Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa. Illan aikana kuullaan tietysti uudesta PISARA hankkeesta sekä kuulumisia muista vesistöistä. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

PISARA on EU:n Maaseuturahaston rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke vuosille 2015-2018. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa vesistöjen veden laatua. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä lisätä alueiden elinvoimaa ja asukkaiden mahdollisuuksia
vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen.

PISARA hankkeen toteutustapoja ovat suunnittelu, neuvonta, seuranta, tiedotus ja yhteistyö. Toimenpiteitä ovat mm. vesiensuojelun yleissuunnittelu ja tarkemmat kohdesuunnitelmat, esim. Haapajärven hoito- ja käyttösuunnitelma sekä kosteikkosuunnitelmat.

PISARA hankkeen verkosto on laaja. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen kunnat, Saimaan vesiensuojeluyhdistys, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ja Pro Kuolimo hankkeineen, Läntisen Pien-Saimaan kalastusalueen hoitokalastushanke, MTK Kaakkois-Suomi, Metsäkeskus Kaakkois-Suomi, kyläyhdistykset, osakaskunnat ja muut yhteisöt, asukkaat ja maanomistajat sekä valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto.

Lisätietoja:

Raija Aura, 040-5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi
Ilkka Räsänen, 0400-815 284, lkka.rasanen(at)lappeenranta.fi