< Aloitussivulle

Läntisen Pien-Saimaan veden laatu huonosta hyvään keväällä 2015

Pien-Saimaalle tyypillisesti veden laatu vaihteli suuresti vesistön eri osissa keväällä 2015. Kuudella pisteellä veden laatu oli hyvä, mutta kolmella pisteellä huono. Yhdeksällä pisteellä veden laatu oli välttävä. Läntisen Pien-Saimaan kevään 2015 näytekierros otettiin toukokuun lopulla 18.-25.5.2015.

Jäät lähtivät tänä vuonna harvinaisen aikaisin ja kevät on ollut viileä. Kevätkierron jäljiltä vesimassat olivat hyvin sekoittuneita ja happipitoisuus  oli hyvä kaikilla pisteillä. Kevään täyskierto nosti pintaveteen pohjanläheistä vettä, mikä näkyi kohonneina sameutena, tummuutena ja fosforipitoisuutena.

Vesi oli sameaa ja klorofyllipitoisuudet korkeita usealla pisteellä. Typpipitoisuudet olivat toisaalta pieniä. Klorofyllipitoisuus kuvaa levien määrää ja keväällä valtaryhmä on piikuoriset piilevät, jotka näkyvät mm. laitureiden ja muiden rakenteiden päällyskasvustoina. Sameutta aiheuttavat mm. leväkasvu, siitepölyt sekä sateiden mukana valuma-alueelta huuhtoutuva kiintoaines.

Veden oli väriluku oli pienimmillään Riutan- ja Sunisenselällä sekä Taipalsaaren kirkonkylän edustalla (väriluku 25-30). Vehkataipaleella Suur-Saimaalta tulevan veden väriluku oli 40, Lavikanlahdella 60 ja Maaveden Piispalanselällä yllättävän korkea eli 70. Väriluku kuvaa veteen liuenneen orgaanisen aineen, lähinnä humuksen määrää.

Seuraava näytekierros otetaan elokuussa. Lisäksi Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia seurataan kerran kuukaudessa kuudella näytepisteellä sekä automaattisella mittauslautalla Piiluvanselällä.

Vedenlaatukartta keväällä 2015

Lisätietoja:

Raija Aura, 040 5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi
Pena Saukkonen, 040 746 1398, pena.saukkonen(at)svsy.fi