< Aloitussivulle

Tiedote 26.6.2014

 

Viimeisimmän näytteenottokierroksen (12.-15.5.2014) perusteella Läntisen Pien-Saimaan veden laatu oli selvästi kahta edelliskevättä parempi.

Happitilanne oli koko tarkkailualueella erinomainen. Humusvaikutus näkyi veden värissä erityisesti Taipalsaarentien itäpuolella. Typpi- ja fosforipitoisuudet olivat keskitasoa pienempiä. Sameus vaivasi aikaisempien keväiden tapaan kaikkialla. Erityisen sameaa vesi oli Piiluvanselällä.

Maavedellä veden laatu oli astetta heikompi eli tyydyttävä. Mankaselällä veden laatu oli edelliskevättä parempi. Kopinsalmessa vesi oli poikkeukselliesn sameaa ja kiintoainetta oli runsaasti.

Talvi ja kevät 2014 olivatr Pien-Saimaalla vedenlaadullisesti hyviä. Huolenaiheena on kuitenkin kesäkuun runsaiden sateiden tuomat ravinteet. Kun sää ja vesi lämpiävät, ovat olosuhteet sinileville otolliset ja sinilevien kukinta mahdollinen.

Liitteenä Tiedote 26.6.2014 ja Läntisen Pien-Saimaan tarkkailu keväällä 2014.

 

Lisätietoja:
Pena Saukkonen 040-7461 398
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Raija Aura, 040-5843 278
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi